Affiches die beklijven

Gewijzigd 21november 2021

Nederland 2021

We staan erbij en kijken ernaar. Wie gelooft die achterlijke Corona onzin nu nog? Levensgeluk wordt ons ontzegd wanneer we, volkomen terecht, die genocide injectie niet accepteren. De gevolgen van de satanistische U.N.  Agenda 21 worden steeds meer merkbaar.  Dit is de weg naar absolute staatscontrole. Collectief hier tegen opstaan is de weg terug naar het normale"normaal", niks oud- of nieuw "normaal". Ga er domweg gewoon niet in mee!
Hebben jullie ook een dergelijk verhaal, betreffende een school- of werksituatie ? Stuur dit in
Waarom zitten die criminelen Hugo en Mark daar nog? Hoe kan dat bestaan? Wat is hier aan de hand?


Mama is boos


Ze richten nu hun pijlen op onze kinderen!

"Mijn dochter van 17, ongevaccineerd als enige en jongste in haar klas op het MBO, heeft het momenteel heel moeilijk. Omdat ze geen QR code heeft en zich niet wekelijks wil laten testen bij de GGD wordt zij uitgezonderd om aan excursies en schoolgerelateede activiteiten mee te doen. Er wordt een onvoldoende gerapporteerd en al haar uren dat zij niet aanwezig mag zijn door school worden op ongeoorloofd gezet. Waardoor straks de leerplichtambtenaar wordt ingeschakeld en een wij mogelijk een boete gaan krijgen. Dit cijfer heeft zij voor volgend jaar (examen) nodig. Zij kan dus geen volwaardig diploma meer halen.
Ook haar aankomende stages die nodig zijn kan zij niet volgen zonder QR. Er is 1 leraar die eist zelfs als je geen QR kan laten zien. Je moet een mondkap gedurende 2 uur in het lokaal dragen ivm met zijn gezondheid en die van zijn gezinsleden (!!!). Pure discriminatie en verdeeldheid. Hij is gevaccineerd. Mijn dochter kan om medische reden geen mondkap dragen. Dat is bekend op school. Dus vanaf vandaag mag ze ook deze lessen niet meer volgen en ook tentamens waarbij hij aanwezig is mag zij t lokaal niet meer in. Dit zijn nog maar een paar voorbeelden.
Mijn moederhart huilt. Ik strijd voor mijn kind. Van een leergierige enthousiaste leerling zie ik haar langzamerhand in een ongemotiveerde en onge├»nteresseerd leerling veranderen. Haar toekomstplannen zijn weg. Ze heeft er helemaal geen zin meer in. Ik heb soms ook  het gevoel dat Ik alleen vecht tegen een schoolbeleid en al die idiote maatregelen."