Affiches die beklijven zonder te plakken


Chemtrails?

Chemtrails worden overal in de wereld waargenomen. Het zijn de witte vliegtuigsporen die in de lucht blijven hangen en waarvan men denkt dat het verbrandingsdampen en gewone vliegtuigsporen zijn (contrails). Er zijn steeds meer geluiden te horen dat dit niet onschuldige sporen zijn, maar chemtrails: chemisch sproeien door overheden en semi-overheden. Dit giftige sproeien zou verantwoordelijk zijn voor het broeikaseffect, maar ook voor een toename van gezondheidsproblemen.

Steeds meer wetenschappers, piloten, weerdeskundigen zijn zich bewust geworden van de vliegtuigstrepen die geen gewone vliegtuigstrepen zijn. Normaal gesproken blijft een vliegtuigstreep geen uren hangen. Chemtrails blijven uren zichtbaar in de lucht. Chemtrails hebben grote gevolgen voor mens, flora en fauna. Chemtrails vinden plaats sinds 1991 en vanaf die tijd is er in veel landen een toename van ziekten. Vooral een toename van ademhalingsstoornissen, maar ook longaandoeningen, griep en allergieën. Bij dieren is er ook een toename van ziekten. Er wordt verteld dat chemtrails dienen om broeikaseffect tegen te gaan, maar volgens andere informatie verhogen chemtrails het broeikaseffect.

Dat het broeikaseffect gecreëerd wordt door chemtrails en flora en fauna hier behoorlijk door beïnvloed worden, wordt aan alle kanten erg heftig ontkend.

De website Niburu echter, schrijft regelmatig over chemtrails en houdt hier informatie over bij. Websitehouder Anton Seuben verschaft eveneens informatie namens het SOPN (soeverein onafhankelijk nederlands persbureau). Journalist Toine Rongen schrijft regelmatig over chemtrails in Penthouse. De Canadese journalist William Thomas, die gespecialiseerd is in gezondheid en milieu, onderzoekt chemtrails en heeft er een documentaire over gemaakt. Een andere documentaire over chemtrails is van David Carnicom (www.carnicom.com). En op website Weaterwars.info (opgezet door een meteoroloog) zijn informatie en filmpjes te vinden over chemtrails. Op Weahterwars.info is zeer veel informatie te lezen over chemtrails en worden veel voorbeelden over extreme en vreemde weersomstandigheden, gestaafd met foto's, gegeven. Ook Willthomas.online geeft informatie over chemtrails. Will Thomas is een gerenommeerd journalist en schrijver. Een lezing van Will Thomas over chemtrails is te vinden op www.workingtv.com. Oud-presidentskandidaat (democraten) Dennis Kucinch, oud-presidentskandidaat voor de Democraten en nu congreslid van Ohio, informeerde tijdens een symposium in 1999 over chemtrails die een rol spelen in de geheime ruimtewapenprogramma’s van het Pentagon. In 2001 probeerde hij de Space Preservation Act door het Amerikaanse congres te krijgen. Zijn voorstel mikte op een verbod van zowel alle mogelijke ruimtewapens als dat van chemtrails, die er voor zorgen dat de kracht van militaire radar- en radiogolven toeneemt. Gabrel Setter (Duitse journalist van Raum & Zeit) haalt bronnen aan die verklaren dat er in de Zwitserse lucht zevenmaal zoveel barium zit als normaal. Barium verzwakt de spieren, inclusief die van het hart. Aluminium – ook een ingrediënt van chemtrails - dat wordt ingeademd, tast vrijwel direct de hersenen aan en kan leiden tot Alzheimerachtige symptomen. Hoewel onderzoek en informatie over chemtrails stuit op felle reacties die het tegendeel proberen te beweren, zit er een luchtje aan.

Gevolgen voor gezondheid:

Ademhalingsproblemen, allergieën Voorhoofdholteontsteking, blijvende droge hoest, gezwollen brandende ogen, griepachtige koorts, keelpijn, migraine, duizeligheid, warrig denken, vermoeidheid, gewrichtspijnen, rugpijn, nekpijn, spierpijn, schimmelinfecties, verhoogd risico op kanker.


    Chemtrails are not part of a conspiracy THEORY but part of conspiracy PRACTICE


Heeft u foto's of videomateriaal van vermoedelijke chemtrails? Upload ze via de uploadbutton hierboven. Geef het bestand de plaatsnaam waar ze gemaakt zijn met daarachter de datum. Bijvoorbeeld:
Gouda 23september2020.jpg. Politici doen niks, dus moeten wij als bevolking iets ondernemen hiertegen.

    Ga naar recent fotomateriaal en inzendingen via deze link


Ontkenning


Overheid en semi-overheid houdt informatie over chemtrails graag onbekend. Er is ofwel felle kritiek op degenen die informatie naar buiten brengen over chemtrails. Dit wordt afgedaan als een conspiracy theorie, ofwel worden de chemtrails verklaard als zijnde om het broeikaseffect tegen te gaan. Op de Niburu website staat dat zij benaderd zijn door een ex-werknemer van een bekende Nederlandse krant. Volgens deze journalist is er sprake van censuur over het onderwerp chemtrails. Hier mag niets over gepubliceerd worden. Wat er in de krant komt wordt van bovenaf geregeerd. Het KNMI ontkent het bestaan van chemtrails Ook nadat een getuige meldde een raster van maar liefst 35 trails gezien te hebben, wat uitwaaierde tot een kunstmatig wolkendek. Tevens meldde de getuige de vreemde richting van de vliegroute, die niet gebruikelijk was voor een regulier verkeersvliegtuig. Marjolein Wenting van Luchtverkeersleiding Nederland zegt dat ze het woord chemtrails niet mag gebruiken. VROM ontkent, Defensie ontkent Woordvoerder Willem Schmid van Platform Nederlandse Luchtvaart ontkent eveneens. Volgens hem is het logisch dat naarmate de lucht vochtiger is, de strepen langer te zien zijn. Volgens hem is men paranoia. Chemtrails, wat is nu het doel? Als chemtrails niet ontkend worden, wordt er beweerd dat ze het broeikaseffect zouden moeten verminderen. Geheimzinnigheid, censuur, schorsing van personeel in luchtvaart die chemtrails aan de kaak stellen, ontkenningen van chemtrails wijzen erop dat chemtrails andere doelen nastreven dan het onschuldig verminderen van broeikaseffect. Ook de grote toename van gezondheidsproblemen waaronder Alzheimer laat zien dat chemtrails niet zo onschuldig zijn. Omdat het hoe en waarom van chemtrails verzwegen moet worden is het exacte doel van chemtrails nog niet helemaal duidelijk. Er wordt geschreven over de doelen bevolkingsvermindering, onvruchtbaar maken van mensheid, verspreiden van virussen zodat men massaal ingeënt moet worden, klimaatverandering (opwekken aardbevingen en dergelijke).
Klik op deze link voor meer info, onder andere over de combinatie HAARP en Chemtrails. Absoluut lezenswaardig!

Hier is een artikel te vinden in PDF formaat over chemtrailing in de V.S. Een jounaliste,Amy Worthington, uit Idaho doet haar verhaal over tamelijk schokkende bevindingen uit wetenschappelijke hoek. Ze legt op een heldere manier het verband tussen, en de verschillen tussen chemtrails / HAARP uit.

Voor zolang nog mogelijk ook hier te vinden.

De ijzingwekkende militaire toepassingen: PDF hier te vinden. Kennelijk is elektronica de totale vervanger van elk eerder bekende wapentuig.Een uitéénzetting door Carolyn Williams Palit.


Christenen bidden tegen chemtrails. Download PDF
Hier lokale voorbeelden van chemtrails zoals ze voorkomen in Nederland. Deze wolken hebben er niet de schijn van dat ze op natuurlijke wijze ontstaan zijn

Watch and learn!    Nogmaals; heeft u foto's of videomateriaal van vermoedelijke chemtrails? Upload ze via de uploadbutton hierboven.


Geef het bestand de plaatsnaam waar ze gemaakt zijn met daarachter de datum. Bijvoorbeeld: Gouda 23september2020.jpg.
Politici doen niks, dus moeten wij als bevolking iets ondernemen hiertegen.

 

"The United States does not torture." --President George W. Bush